Una cooperativa d’habitatges és una agrupació de persones que tenen l’objectiu comú d’accedir a la propietat d’un habitatge a preu de cost amb el màxim valor afegit. Aquestes persones s’agrupen en una organització sense ànim de lucre amb una legislació i estructura marcada i emparada per la Llei de Cooperatives de Catalunya 18/2002 de 5 de juliol.


Els 7 passos del sistema cooperatiu:


1. Persones amb necessitat d’un habitatge amb característiques comuns.


2. La Cooperativa se’n fa ressò i adquireix, amb el suport de l’Administració i/o d’una entitat financera, un solar adequat a aquestes necessitats que permetrà promoure els habitatges a través de la constitució del que s’anomenarà una Fase Cooperativa (o Comunitat de Propietaris).


3. La Cooperativa Arauca negocia amb l’entitat financera de manera conjunta amb la compra del solar una hipoteca comú per a tots els socis. D’aquesta manera es permetrà, al final del procés, que tots els socis que ho vulguin es subroguin a la que es va pactar inicialment i aquest fet aporta, sovint, condicions avantatjoses per al soci.


4. La Cooperativa, organització sense ànim de lucre i d’estructura reduïda, contracta els serveis de la gestora, en aquest cas Salas Serveis Immobiliaris. A partir d’aleshores, Salas Serveis Immobiliaris aportarà a la Cooperativa tots els serveis necessaris per dur a terme tot el procés de desenvolupament de l’obra (anàlisi de viabilitat, gestió i desenvolupament del projecte fins a la finalització de l’obra, comercialització i servei d’atenció al soci, entre molts d’altres). Evidentment, aquest procés es du a terme en constant contacte amb el Consell Rector de la Cooperativa, el Consell de Fase i els socis.


5. Paral·lelament, els socis cooperativistes elegeixen entre els seus socis a aquells que formaran el Consell de Fase, òrgan regulador i representatiu de tot el col·lectiu de socis. Aquest òrgan serà directament informat de cada pas en l’evolució de la Fase Cooperativa. Així mateix, anualment es celebrarà una Assemblea General de la Fase Cooperativa en la que assistiran tots els socis.


6. Una vegada finalitzat tot el procés d’obra, i després d’haver fet les visites necessàries de seguiment i finalitzats els processos de personalització i qualitat, la Cooperativa adjudicarà els habitatges als seus socis davant Notari.


7. Finalment es procedirà al servei de post lliurament dels habitatges i, una vegada conclòs i obtingut l’objectiu fonamental dels socis, es donarà de baixa la Fase Cooperativa.